حس خوب زندگی

کارتن های تلنبار شده روی هم. فرش های پنهان شده زیر روفرشی های بزرگ. پرده های نصفه نیمه نصب شده. 

همه این ها الان برایم شیرین است. زندگی ام دارد شکل می گیرد، دارد رسمی می شود. بوی چوب نو، حتی اگر رنگش آنی نباشد که سفارش داده ای، برایت شیرین است. مدام توی ذهنم خانه ام را تصور می کنم، با همه وسایلش. 

تا چند روز دیگر زندگی ام از این دوپارگی در می آید و همه چیز جای خودش قرار می گیرد.

مانده ام آنهایی که چند سال دوران عقدشان طول می کشد چه می کنند با بی برنامگی و چندپارگی ای که آدم دچارش می شود؟

این روزها را دوست دارم. حتی اگر بین کلی وسیله چیده نشده و با عجله این پست را بنویسم.

/ 1 نظر / 44 بازدید
سمیرا

همه چیز خوب می شود..همه چیز قشنگ می شود ..خوشبختی را براتون آرزو میکنم رفیق