اندوه زن بودن

هیچوقت نگاه فمینیستی نداشتم. 

از وقتی کار اجتماعی و فرهنگی رو شروع کردم هیچوقت نگاه زنونه و مردونه نداشتم.

برای همین خیلی درد داره وقتی با این نگاه باهات برخورد کنن. وقتی همه دغدغه هاتو ندیده بگیرن و نفهمن. وقتی از دغدغه ت سوء استفاده کنن برای نزدیک شدن بهت و بعد با وقاحت اعلامش هم کنن و انتظار داشته باشن که ذوق هم بکنی از این همه نفهمی!

این درد بیشتر می شه وقتی مجبور بشی برای بقیه بگی که چرا بعضی ها نباید باشن و اون ها نفهمن! و هی تکرار کنن و تکرار کنن و آخرش هم احتمالا بگن چقد آدم مستبد خودرأیی هستی و هیچکس حجم رنجی که کشیدی رو نفهمه. حتی هم جنست

 

/ 0 نظر / 21 بازدید