بیروت

دلم بیروت می خواهد.

 

 

/ 3 نظر / 17 بازدید
عابر

بیروت؟[تعجب] بدون امام موسی؟[نگران]

غریبه

خدارو شکر که پای شما به سرزمین خورشید دلها رسید همون طوری که میخواستید سلام مارو رسوندید؟ [گل]

عابر

بله! یک ماه پیش! و خبری هم ندادید برای بازگشتتان![عصبانی] و خدا می داند... چقدر هم خون به دلمان کردید بابت این بی خبری و آن انفجار مقابل سفارت[نگران]