وقتی می خوای نشون بدی تک بعدی نیستی

 

اول هفته بود که اس ام اس شهرکتاب اومد: چهارشنبه برنامه برای قیصر امین پور. ساعت 6. تصمیم گرفتم برم. برای دو نفر هم که فکر ی کردم دوست دارن، فرستادم. یکی شون جواب داد و گفت بریم.

چهارشنبه دوباره پرسیدم که میاد حتما و گفت آره.

ساعت 7:15 شب زنگ زد که برنامه تموم شد، کجایید؟ 

گفتم موسسه. کاری پیش اومد که باید تموم می کردم و نتونستم بیام.

این جوری شد که تلاش من برای متنوع کردن کارهام شکست خورد.

 

/ 0 نظر / 18 بازدید