صبح بارانی را این طور دوست دارم

می شود یک روز بارانی مثل امروز، صبح مثلا با یک صبحانه داغ در خانه شروع شود. با شیرکاکائویی که خیلی دوستش دارم یا خامه و عسل و نان داغ. یا مثلا برویم بیرون، با هم صبحانه بخوریم، در کافه ای یا حتی یک کله پزی ساده!، بعد روزمان را شروع کنیم. (از آن کارهایی که همیشه دوست داشتم.)

می شود پاییز را با سفرهای کوتاه گذراند. سفرهایی که ما باشیم و درخت و کوه و باران.

می شود پاییز را با پیاده روی در همین خیابان های تهران گذارند.

می شود همه این کارها را کرد. اما من کشف کرده ام به طرز عجیبی ساکتم و همین حرف های ساده را هم نمی گویم.

و پاییز عزیزم می گذرد .....

/ 0 نظر / 19 بازدید