یک ماهه شدیم

یک ماهه شدیم. ولی مثل همه عمر به نظر می رسد. انگار آدم بین زمین و هوا معلق است و هنوز پایش به زمین نرسیده.

دلم می خواهد حس هایم را ذره ذره بنویسم.

برمی گردم.

/ 0 نظر / 20 بازدید