دلم خاطر جمع می خواهد

این روزها خوبم

اما بدون تمرکز. از عید تا الان، شب ها دیر می خوابم. مثل الان که ساعت از دو نیم صبح گذشته و بیدارم. شب ها بیدار می مانم و صبح تا برسم به موسسه دیر می شود. تمام روز پشت سیستم نشسته ام که مثلا زودتر کارم را به سرانجام برسانم اما کار پیش نمی رود. هیچ تمرکزی ندارم. مدام اینطرف و آنطرف می پرم.

حالم خوب است اما این تمرکز نداشتن نگرانم می کند.

حالم خوب است اما می دانم هنوز طاقت دیدن بعضی چیزها را ندارم.

حالم خوب است اما نگرانم که دیگر توان دل بستن نداشته باشم.

/ 1 نظر / 23 بازدید
...

زیادی نگران خودت هستی