گاهی تنهایی شیرین است

بهترین ساعت روز برای من وقتیه که همه می رن و من تنها می شم. سکوت و خلوت اینجا عجیب بهم آرامش می ده.

تو این دوران که خونه ای برای خودم ندارم، این خلوت برام غنیمته.

زمانی، همه انگیزه م این بود که کارم رو زودتر تموم کنم و برم بیرون و دوستام رو ببینم.

این روزها، خیلی یاد خونه م میفتم و مثل همه فکرهای دیگه سعی می کنم ازش بگذرم تا دنبالش افسوس و ناراحتی نیاد.

خلوت اینجا خوبه، مثل داروی آرامبخشه برای من.

 

/ 0 نظر / 27 بازدید