می خواهم زندگی کنم

خسته م.از حرف زدن های مدام و تکرار خسته م. از اینکه باید برای همه توضیح بدم و همه رو قانع کنم خسته م.

من خودم زندگی کردم، خودم برای زندگیم تصمیم گرفتم. آدم های این روزها تمام سال ها و ماه های قبل کجا بودن؟ چقدر از من و دلم و حالم و ذهنم خبر دارن که الان برای من تصمیم می گیرن و من باید به همه جواب بدم؟

می خوام خودم زندگی کنم.

همین!

/ 1 نظر / 24 بازدید
مهمون

گاهی بدون بغض و گریه و بدون داد و هوار باید قبول کنی فراموش شدنت را ! خستبه نباشید