سال به سال

سال قبل، این روزها، به شدت در حال کار کردن بودم. چندتا کار ویرایش و نمونه خوانی رو همزمان قبول کرده بودم و باید تحویل می دادم. روزهایی پر از کار و اضطراب بود. لپ تاپ مشکل داشت و مدام در حال تقلا بودم. اون قدر که حتی فرصت نکردم خرید برم یا حتی حال و هوای عید و مردم و جنب و جوششون رو ببینم. روز آخر کاری فقط یک ساعت رفتم برای مادرم هدیه ای خریدم. روز بعد هم که یکی از کارها رو تحویل داده بودم، تمام روز مشغول آماده کردن شیرینی هایی بودم که قرار بود همون شب به مسافری برسونم تا برای عزیزانی ببره.

امسال اما حال و هوای کاملا متفاوتی دارم. گاهی موسسه می آیم، بدون اینکه کار خاصی کنم. درگیر خانه تکانی هم نیستم. خیلی آرام همه چیز می گذرد و فقط در فکر برنامه ریزی سفر عید هستیم.

سال قبل اگر به من می گفتند که امسال خانه خودم هستم و کنار همسرم، باور نمی کردم.

اما امسال این اتفاق افتاده. 

 

/ 0 نظر / 42 بازدید