دلشوره هایم برای دیگران

از دیشب پشت سر هم دارم درگیر مسائل دوستانم می شوم. درگیر دل بستن یکی، افسرده شدن دیگری، مشکل مالی یکی دیگر، دلخوری یکی از من، نگرانی های خودم و .........

نمی دانم به کدامش فکر کنم. به جای گزارش نوشتن، دارم با چند نفر حرف می زنم و به بقیه هم فکر می کنم.


/ 1 نظر / 23 بازدید
غریبه

شما که گوش شنوای خوبی بودی دیگه شکایت چرا بالاخره همیشه یکی باید باشه که غصه رو خوب بفهمه ...