خوب و بد

به این نتیجه رسیدم که تو این دنیا بد بودن بهتر و پرمنفعت تره. بد که باشی، پر از رفتار غلط که باشی، همه مراعاتت رو می کنن و توجیه می کنن که خب بده، رفتارش بده، بی ادبه. چاره ای نیست. راحت بهت باج می دن و می تونی هرجور دلت میخواد رفتار کنی، نه عذرخواهی کنی نه خودت رو به زحمت بندازی که کاری رو انجام بدی. همین که تندی نکنی دیگران ازت تشکر هم می کنن.

 

اما خوب که باشی، گذشت که کنی، دیده نمیشی. دیده نمیشه. دیگه حتی حق نداری برنجی و ناراحت بشی. حق نداری انتظار احترام داشته باشی. حق نداری هیچ انتظاری داشته باشی.

 

تو فقط وظیفه داری. و باید انتظارات درست و غلط و کم و زیاد دیگران رو برآورده کنی. 

 

/ 0 نظر / 75 بازدید