یکشنبه رفته ام مردی را دیده ام. از رفتارش خوشم نیامد.گفت چهار، پنج روز دیگر تماس می گیرد. دیروز که گذشتت و خبری نشد، گفتم حتما خودش هم منصرف شده. دعا می کردم تماس نگیرد.

امروز عصر زنگ زد. جواب ندادم و عذرخواهی کردم که امکان صحبت ندارم. حالا منتظر است فردا خبر بدهم تا تماس بگیرد و من نمی دانم چطور باید مستقیم به کسی جواب منفی بدهم. کار سختی است و حس خوبی ندارد، حتی اگر طرف مقابل رفتاری که کرده که تو را رنجانده، باز هم سخت است مستقیم بگویی نه. 

من آدم نوشتنم. کاش زنگ نزد. کاش با نوشتن تمام شود.

/ 1 نظر / 20 بازدید
s

درکت میکنم ...خیلی سخته..