معجزه خوب خدا

جادوی یکی شدن قلب و روح دو انسان متفاوت از هم را دارم درک می کنم.

این جمله را که در قرآن آمده، خوانده بودم. اینکه زن و مرد را آرامش بخش همدیگر قرار داریم.*

اما تا تجربه نکنی، تا حضور کسی که تا چند ماه قبل نمی شناختی اش، منبع آرامشت نباشد، تا آغوشش امن ترین جای دنیا برایت نباشد، تا صدای نفس هایش دلگرمی ات نباشد، نمی توانی معنی جمله بالا را بفهمی.

جمله ای که حالا دارم معنایش را می فهمم.

 

* و از نشانه‏هاى او اینکه از [نوع] خودتان همسرانى براى شما آفرید تا بدانها آرام گیرید و میانتان دوستى و رحمت نهاد آرى در این [نعمت] براى مردمى که مى‏اندیشند قطعا نشانه‏هایى است. سوره روم، آیه 21

/ 0 نظر / 22 بازدید