ناامیدم نکن

 

خیلی بده آدم ها ناامیدت کنند

کسانی که روشون حساب کردی که با هم کار کنید و فکر می کردی مشکلی برای رسیدن

به درک مشترک نیست، اما بعد ببینی که نه، انگار هنوز خیلی کار داری!

حالا نگران کار مشترکی ......

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 1 نظر / 19 بازدید
م.م

چندین مدت هست که میخوام لیست مختلف احساسات و عواطف رو مطالعه کنم و تفاوت دقیق و ظریف هر کدوم رو بفهمم. چند وقت پیش توفیقی شد و فرق بین آزرده خاطری و آزرده دلی رو متوجه شدم. شاید بشه گفت تفاوتشون بین اون سرمایه ای هست که فرد میگذاره و بعد می بینه بهش خدشه وارد شده. خاطر آزرده رو میشه با کمی تامل و فکر کم اثرش کرد و بهش غلبه کرد ولی انگار آزرده دلی رو نمیشه به این راحتی بهش غلبه کرد چون همون سرمایه ای که لازمه بهش اتکا کنی و تو رو پیش ببره، خودش مورد خدشه قرار گرفته. همیشه توی خاطرم بود که کار صدری کردن آزرده شدن رو هم داره در مسیرش و باید تحمل کرد و گذشت ازش و امیدها رو حفظ کرد و افزایش داد، ولی آماده آزرده دلی نبودم و فکر نمیکردم به این زودی سراغم بیاد. شاید این به خاطر شرایط آزرده دلی هست که معمولا از ناحیه ای که تصورش رو نمیکنی بهت وارد میشه.