عطر مست کننده حکومت یک خانم خانه

پشت کامپیوتر مشغول کار بودم و در سمت حیاط اتاق باز بود که بوی غذا پیچید. بوی بادمجان سرخ کرده بود انگار، یکهو یاد کتاب های زویا پیرزاد اتفادم: یاد زن خانه داری که عصر یک روز بهاری، دست به کار درست کردن شام شده.

زن ها، وقتی خانم خانه ای می شوند، قلمرو حکومتی دارند برای خودشان که می توانند تصمیم بگیرند چطور باشد و چطور اداره شود. در و دیوارش چطور باشد، رنگ و بویش، غذای اهل خانه اش.

این طور که نگاه می کنم، حس لذتبخشی است خانم خانه ای بودن.

/ 1 نظر / 21 بازدید
سميرا

آره خب حس خوبيه خانم يه خونه بودن ولي گاهي همون خانم خونه ها ته ته دلشون دوست دارن جاي تو باشن...دختر خونه بابا....جايي كه هنوز نازت خريدار داره و دوست داشتنشون يه جور غريبي قشنگه...دلم برات تنگ شده رفيق....