بدون شرح

دو سال قبل، تو این روز میزبان دوستانم بودم در خانه ام در اصفهان،

سال قبل این روز، دوستان تهران برنامه مفصل چیده بودند، باورنکردنی،

امسال اما خیلی متفاوت گذشت، تلخ و متفاوت.

 

.... از اول به تو تکیه کردم، این اتفاقات هم حتما در قاموس تو حکمتی دارد.

رهایم نکن.

/ 4 نظر / 19 بازدید
سمیرا

تولدت مبارک رفیق

شیرین

نیستی مهدیه جان، نگران شدم

شیرین

نیستی مهدیه جان، نگران شدم

شیرین

نیستی مهدیه جان، نگران شدم