راهی تا بی نهایت

8 اسفند هم آمد و رفت. با همه دوندگی ها و فشارهای قبلش که فوت دکتر طبا طبایی عزیز هم به آن اضافه شد، روز جشن را به خوبی و با شادی گذراندم.

آن روز برای من و همسر بود و نگذاشتم چیزی خرابش کند. لااقل خاطره آن روز خوب باشد.

روزهای بعد، انگار شروع تازه ای است. همه چیز متفاوت با قبل است.

زندگی ای شکل گرفته و دارد کم کم جان می گیرد. باید مراقبش بود. خیلی خیلی زیاد

/ 1 نظر / 43 بازدید
سمیرا

مبارک باشه خیلی خیلی زیاد