چقدر حرف دارم برای گفتن، اگر فرصتش بود

 

/ 3 نظر / 16 بازدید
tahere

سلام بر خانم پر مشغله ، اصفهانی جدید تهرانی قدیمی [قلب] خوبی خانم؟

غریبه همیشگی

................................[لبخند]

غریبه همیشگی

همیشه گوشی هست برای شنیدن و همیشه حرفی هست برای گفتن ولی نه مثل همه گفتنها و نه همه شنیدنها شاید به نگاهی و صدایی و شاید به اشاره ای باید همه چیز را بفهمی مثل همین آهنگی که از وبلاگ به گوش می رسد با تو کاری می کند که دیگر پای رفتن نداری نه با تو با دلت باید بشینی و تا سحر گوش بدهی بعد هم با چشمانی خسته دلت را برداری و ببری گوشه اتاق یک دل سیر با او نجوا کنی حرف بزنی نصیحتش کنی بلکه قرار بگیرد و آرام شود و یک شب دیگر راحتت بگذارد تا کمی بخوابی تا دفعه بعد که به نوایی بیدار شود...........[گل]