شب آخر

خدایا من بنده خوبی نبودم اما تو همیشه خدای خوبی بودی،

خدایا من خطا و کاهلی زیاد داشتم اما همیشه به رحمتت دلخوش بودم،

خدایا مدت هاست چیزی رو به زور ازت نخواستم و همیشه همه چیز رو به تو و حکمت و رحمتت سپردم و می دونم تو برای بنده ای که همه امیدش تو هستی، بد نمی خوای،

خدای من، خودم رو به خودت می سپرم، برامون بهترین ها رو رقم بزن.

 

/ 0 نظر / 18 بازدید